1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Numerics;
 5. using System.Text;
 6. using System.Threading.Tasks;
 7.  
 8. namespace ConsoleApp5
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         static void Main(string[] args)
 13.         {
 14.             //Het wachtwoord van de gebruiker
 15.             string ww = VraagWachtwoord();
 16.  
 17.             //De versleutelde key
 18.             string key = RandomKey(ww);
 19.  
 20.             //decodeer getallen voor het decoderen van de key
 21.             int[] asciiGetallen = ASCCI_Getallen(ww, key);
 22.  
 23.  
 24.             string gedecodeerdeWachtwoord = EnigmaDecoder(asciiGetallen, key, ww);
 25.  
 26.             Console.WriteLine("De key is: " + key);
 27.             Console.WriteLine("Het wachtwoord was: " + gedecodeerdeWachtwoord);
 28.             Console.ReadLine();
 29.  
 30.         }
 31.  
 32.         /// <summary>
 33.         ///
 34.         /// </summary>
 35.         /// <returns></returns>
 36.         private static string VraagWachtwoord()
 37.         {
 38.             Console.Write("Geef je wachtwoord: ");
 39.             return Console.ReadLine();
 40.         }
 41.  
 42.         /// <summary>
 43.         ///
 44.         /// </summary>
 45.         /// <param name="_ww"></param>
 46.         /// <returns></returns>
 47.         private static string RandomKey(string _ww)
 48.         {
 49.             string key = "";
 50.             Random objRandom = new Random();
 51.             for (int i = 0; i < _ww.Length; i++)
 52.             {
 53.                 key += (char)objRandom.Next(0, 128);
 54.             }
 55.             return key;
 56.         }
 57.  
 58.         /// <summary>
 59.         /// De methode genereert ascii getallen door ascii waarden bij elkaar op te tellen
 60.         /// </summary>
 61.         /// <param name="_ww">Het wachtwoord</param>
 62.         /// <param name="_key">De key</param>
 63.         /// <returns>retourneert versleutelde asciiwaarden </returns>
 64.         private static int[] ASCCI_Getallen(string _ww, string _key)
 65.         {
 66.             int[] asciiGetallen = new int[_ww.Length];
 67.             for (int i = 0; i < _ww.Length; i++)
 68.             {
 69.                 asciiGetallen[i] = _ww[i] + _key[i];
 70.             }
 71.             return asciiGetallen;
 72.         }
 73.  
 74.         /// <summary>
 75.         ///
 76.         /// </summary>
 77.         /// <param name="_asciiGetallen"></param>
 78.         /// <param name="_key"></param>
 79.         /// <param name="_ww"></param>
 80.         /// <returns></returns>
 81.         private static string EnigmaDecoder(int[] _asciiGetallen, string _key, string _ww)
 82.         {
 83.             string gedecodeerdeWachtwoord = "";
 84.             for (int i = 0; i < _ww.Length; i++)
 85.             {
 86.                 gedecodeerdeWachtwoord += ((char)(_asciiGetallen[i] - _key[i])).ToString();
 87.             }
 88.  
 89.             return gedecodeerdeWachtwoord;
 90.         }
 91.     }
 92. }